• Müşteri Hizmetleri
    +90 444 60 29

Kırıker Metal olarak, insan kaynağına verdiğimiz önem ve çalışan memnuniyetini yaratma hedefimiz doğrultusunda çağdaş ve stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımlarını benimsiyoruz. Firmamızın başarısında en büyük etken olan deneyimli ve uzman çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmeyi, yaratıcı bir kurum kültürü oluşturmayı, bu kültüre uygun yeni yetenekleri bünyemize katmayı ve aidiyet duygusu ve motivasyonu yüksek bir çalışan profili oluşturmayı hedefliyoruz.

Bizim için en önemli değerimiz insan kaynağımızdır. Güvenli, sağlıklı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir ortamda çalışma olanağı sağlayarak çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz.

Şirketimizde göreve başlayacak çalışanlar, işe alım aşamasında her pozisyon özelinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Adayların el becerilerinden stratejik düşünce yapısına kadar her yönü ile titizlikle incelenerek şirketimize katılmaları sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızın stratejik olarak odaklandığımız alanlarda sürekli gelişmeleri için eğitim, öğrenme ve gelişimlerine yatırım yapıyoruz. Şirketimizde düzenlediğimiz sınıf içi eğitimler ile çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, pozisyon bazlı özelleştirilmiş oryantasyon eğitimleri uygulayarak yeni işe başlayan çalışanlarımızın işe uyum sürecini daha verimli hale getiriyoruz.

Performans yönetimi sistemimiz ile çalışanlarımızın performanslarını bireysel olarak farklılık gösteren akıllı hedefler ve kişisel yetkinlikler üzerinden takip ederek değerlendiriyoruz. Akıllı hedefler ile yapılan iş için özelleştirilmiş, ölçülebilir, başarılabilir olan, gerçekçi ve zaman kısıtları bulunan hedef kartları kullanıyoruz.

Şirketimizde her yıl Meslek Lisesi, Çıraklık Eğitimi, Yüksekokul ve Üniversite öğrencilerinin staj programlarına katılmalarına olanak sağlamaktayız. Ayrıca Üniversite-Sanayi iş birliği içerisinde Lisans eğitimlerine son sınıfta devam eden öğrencilerin proje grupları ile üretim süreçlerimizde verimlilik çalışmalarına devam ediyoruz.